O szkole : Stołówka
dnia 22/3/2010 21:30:00 (2328 odson)

               

Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Podkowie Leśnej

 

 1. Ze stołówki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie  oraz pracownicy szkoły.
 2. Zapisu na obiady dokonują rodzice.
 3. Miesięczną, naliczaną z góry, opłatę za obiady należy uiścić do 5-go dnia każdego miesiąca u intendenta. Intendent przyjmuje interesantów wt - pt w godz.8-14 oraz w pierwszy i drugi poniedziałek miesiąca w godz.8-17.
 4. W indywidualnych przypadkach możliwe jest przesunięcie terminu wpłaty, po wcześniejszym uzgodnieniu z intendentem.
 5. O zaległych opłatach rodzice będą informowani telefonicznie lub listownie.
 6. Odliczeń za czasową nieobecność dziecka na obiedzie dokonuje się w następnym miesiącu. Warunkiem  uwzględnienia odliczeń jest zgłoszenie nieobecności dziecka w pierwszym jej dniu do godz.9.00,osobiście u intendenta lub w sekretariacie szkoły oraz telefonicznie pod numerem 22 758  95 67.
 7. Rezygnację z obiadów zgłasza rodzic lub opiekun ucznia i reguluje opłatę do dnia rezygnacji.
 8. W przypadku wyjazdu lub wyjścia zorganizowanego nieobecność uczniów na obiedzie zgłasza nauczyciel organizujący wycieczkę na 7 dni przed jej terminem.
 9. Od godz.8.45 do godz.11.15 istnieje możliwość zakupu kanapek i napojów.
 10. Obiady wydawane są w godz.11.15-14.00. Na pierwszej przerwie 11.30 -11.50 obiad jedzą uczniowie kl.1-5 szkoły podstawowej, na drugiej przerwie 12.35-12.50 obiad jedzą uczniowie kl.6 szk. podst. i uczniowie gimnazjum., Na trzeciej przerwie jedzą obiad wszyscy, którzy  nie zjedli go na poprzednich przerwach. W szczególnych przypadkach możliwa jest zmiana w w organizacji .
 11. W czasie przerw obiadowych spożywanie posiłków nadzoruje nauczyciel.
 12. Niewłaściwe zachowanie ucznia w stołówce szkolnej zgłaszane jest rodzicom i wychowawcom.
 13. REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ zamieszczony jest na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej szkoły.

Wersja do wydrukowania Powiadom znajomego o tej wiadomoci Utwrz dokument .pdf z tego artykuu