Uczniowie : Zajecia dodatkowe
dnia 23/9/2010 21:35:31 (507 odson)

Projekt "Otwarty umysł" skierowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Podkowie Leśnej. Głównym celem projektu jest stworzenie warunków i równych szans edukacyjnych uczniom, podniesienie jakości procesu kształcenia poprzez realizację programu rozwojowego w szkole.

W ramach projektu przewiduje się przeprowadzenie bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych z języka angielskiego, informatyki, matematyki, astronomii, chemii, przyrody, zajęć humanistycznych i historyczno-filozoficznych.

Projekt poszerza ofertę szkoły o dodatkowe zajęcia pozalekcyjne dla uczniów ze szczególnym ukierunkowaniem na rozwój kompetencji kluczowych oraz zapewnienia posiłek w trakcie zajęć.

Rekrutacja na zajęcia:

Rekrutacja uczestników na zajęcia będzie odbywać się dwuetapowo:

1. etap - wypełnienie karty zgłoszenia (z podpisem prawnego opiekuna)

2. etap - spośród zgłoszonych osób, po konsultacji z nauczycielem zostaną wyłonieni uczestnicy zajęć.

Jeśli liczba osób zgłaszających chęć udziału będzie większa niż liczba miejsc, zostanie utworzona lista rezerwowa, która będzie wykorzystana do realizacji następnego projektu.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o wypełnienie deklaracji uczestnictwa i złożenie jej w sekretariacie szkoły.

Zajęcia będą realizowane od 1 października 2010 do 31 maja 2011.

Wersja do wydrukowania Powiadom znajomego o tej wiadomoci Utwrz dokument .pdf z tego artykuu