Rada rodziców : Rada Rodziców
dnia 10/11/2010 10:00:00 (1030 odson)

 Rada Rodziców w roku szkolnym 2010/2011
 
Rada Rodziców jest organem wewnętrznym Szkoły. W skład Rady Rodziców wchodzą po jednym 
przedstawicielu rad oddziałowych (trójek klasowych).  Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców
 uczniów Szkoły oraz podejmuje działania zmierzające do doskonalenia statutowej działalności.
 
            W roku szkolnym 2010/2011 Prezydium Rady Rodziców stanowią:
Anna Jeglińska
Agnieszka Kruszyniak - Gossmann
Mariusz Kawecki 


          Priorytetowym celem Rady Rodziców na ten rok szkolny jest wspieranie wszelkich działań 
mających na celu poprawę jakości funkcjonowania szkoły w takich obszarach, jak:
-         jakość kształcenia,
-         rozwój uczniów, 
-         komunikacja wewnętrzna oraz pomiędzy szkołą, uczniami i rodzicami, 
-         bezpieczeństwo
-         wizerunek szkoły.
 
            Jako przedstawiciele wszystkich rodziców chcielibyśmy, aby szkoła miała nie tylko nowe mury, 
ale też jak najwyższe standardy.
 
            Działania zaplanowane przez Radę Rodziców w tym roku szkolnym to między innymi:
 
- przygotowanie Kiermaszu Świątecznego dnia 11.12.2010 wspólnie z Dyrekcją, 
Wychowawcami klas, Uczniami  i  Rodzicami.
- współorganizowanie Konkursu Fotograficznego
- wprowadzenie e-dziennika
- zorganizowanie konkursu na Nauczyciela Roku
- zorganizowanie Konkursu Filmowego
- poprawienie bezpieczeństwa dzieci w drodze do szkoły i organizowanie akcji edukacyjnych przy 
współudziale  lokalnych władz oraz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 
przy Ministerstwie Infrastruktury.
- współorganizowanie Święta Szkoły
 
 
Oczekujemy na Państwa opinie, informacje o problemach, które należy rozwiązać, na Państwa sugestie 
i pomysły.
E-mail do Rady Rodziców: radarodzicow@podkowa-szkola.pl

Wersja do wydrukowania Powiadom znajomego o tej wiadomoci Utwrz dokument .pdf z tego artykuu