Rodzice : Dzieci uchodźców w szkole
dnia 20/3/2011 0:00:00 (434 odson)

Dzieci uchodźców w szkole

 

Do naszej szkoły chodzi obecnie 28 uczniów uchodźców. Praca w I semestrze roku szkolnego 2010/2011 przebiegała zgodnie z założeniami programu dydaktyczno-wychowawczego dla uczniów  Ośrodka dla Uchodźców opracowanego przez zespół  nauczycieli ds. uczniów cudzoziemskich i przyjętego do realizacji. Uczniowie, którzy przychodzą do nas z innych ośrodków, kontynuują naukę zgodnie z dokumentami ze szkół, do których chodzili. Ci, którzy po raz pierwszy zjawiają się w polskiej szkole, przez dwa tygodnie uczęszczają na zajęcia integracyjne z nauczycielem, który pomaga im poznać nowe środowisko, zintegrować się z nim i uczy ich języka polskiego. W tym czasie staramy się z nauczycielami poszczególnych  przedmiotów ustalić kompetencje i umiejętności uczniów oraz przydzielamy ich do poszczególnych klas. Każdy nauczyciel przedmiotu dostosowuje wymagania do indywidualnych możliwości uczniów  i na tej podstawie ustala wymagania i kryteria ocen. Uczniowie mają możliwość korzystania z zajęć , na których uczą się dodatkowo języka polskiego. Od stycznia 2011 r. otrzymujemy fundusze z Fundacji Vox Humana na dodatkowe 2 godziny języka polskiego.

Większość uczniów integruje się z rówieśnikami. Starają się w miarę możliwości sprostać wymaganiom. Niektórzy biorą udział w szkolnych przedstawieniach (np. uczniowie z klasy 6a oraz Ia i IIa gimnazjum ).

Uczniowie, wychowawcy i rodzice starają się zadbać  o to, aby uczniowie uchodźcy brali udział w wycieczkach. Staramy się włączyć rodziców z Ośrodka dla Uchodźców w Dębaku do współpracy ze szkołą. Spotykamy się z nimi i omawiamy kwestie związane z nauką i zachowaniem uczniów. Niektórzy rodzice współpracują z nami bardzo ściśle.  Jedna z mam współpracowała z nami  podczas Kiermaszu Świątecznego. Z rodzicami spotykamy się  również w Ośrodku  dla Uchodźców w Dębaku.

Wspólnie z klasą 3b przeprowadziliśmy konkurs na ilustratora kaukaskich baśni. Uczestnicy zostali nagrodzeni, a ich wyróżnione prace można oglądać w  Internecie na stronie: www.bajki.kaukaz.net

Niedawno dwie mamy z Rady Rodziców wystąpiły z inicjatywą nawiązania współpracy z rodzicami uczniów uchodźców. Przewidujemy wspólne gotowanie podczas zbliżającego się Święta Szkoły. Bardzo dziękujemy i spodziewamy się owocnej współpracy.

 

 

Wersja do wydrukowania Powiadom znajomego o tej wiadomoci Utwrz dokument .pdf z tego artykuu