Ogłoszenie : Rozpoczęcie roku szkolnego 2011/12
dnia 25/7/2011 21:06:26 (1046 odson)

Rok szkolny 2011/2012 rozpocznie się w naszej szkole

w poniedziałek, 5 września 2011 r.

 

Korzystając z przepisów zawartych w Rozporządzeniu MEN z dnia 5 października 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego(Dz.U. Nr 186, poz.1245)), a także ze względu na trwające prace  na terenie szkoły oraz  to, że na okres  wakacji zaplanowano prace budowlane i remontowe w istniejących budynkach, zwróciłam się  do Pani Burmistrz z prośbą o wyrażenie zgody na przesunięcia dnia rozpoczęcia roku szkolnego 2011/2012 z dnia 1 września (środa) na dzień 5 września (poniedziałek).  Pani Burmistrz wyraziła zgodę na przedstawioną przeze mnie prośbę.

 Pozwoli to wydłużyć czas potrzebny na wykonanie robót dostosowujących istniejący budynek szkolny do nowych funkcji, pracownicy szkoły zyskają zaś więcej czasu na uporządkowanie pomieszczeń szkolnych po zakończeniu remontu.

Rada Szkoły Zespołu Szkół wyraziła pozytywną opinię w powyższej sprawie.

Dzień 1 i 2 września, w myśl podanego  rozporządzenia są dniami wolnymi od zajęć edukacyjnych, natomiast szkoła ma obowiązek zorganizowania zajęć wychowawczo-opiekuńczych   dla tych uczniów, którym rodzice nie mogą w tym czasie zapewnić opieki.

 

Elżbieta Mieszkowska

Dyrektor Zespołu Szkół

Wersja do wydrukowania Powiadom znajomego o tej wiadomoci Utwrz dokument .pdf z tego artykuu