Ogłoszenia : Dni wolne od zajęć w roku szkolnym 2011/12
dnia 8/10/2011 21:16:48 (446 odson)

Dni wolne od zajęć edukacyjnych w roku szkolnym 2011/2012

Państwo Nauczyciele, Rodzice, Uczniowie Zespołu Szkól w Podkowie Leśnej

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 05.10.2010 zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. Nr 186, poz.1245), po zasięgnięciu opinii Rady Szkoły, Rady Pedagogicznej proponuję ustalenie następujących dni wolnych od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2011/2012: 
 w szkole podstawowej: 
01.09.2011, 02.09.2011- te dni ustalono w czerwcu, przed rozpoczęciem ferii letnich, 
ponadto: 
14.10.2011- Dzień Edukacji Narodowej
 jeden dzień kwietnia 2012, (datę ustali CKE) na sprawdzian dla uczniów klas 6-tych,
 02.05. 2012,
co stanowi 5 dni wolnych z możliwych 6-ciu.Dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w gimnazjum:
01.09.2011, 02.09.2011- te dni ustalono w czerwcu, przed rozpoczęciem ferii letnich, 
14.10.2011- Dzień Edukacji Narodowej
24.04.2012- część humanistyczna egzaminu gimnazjalnego 
25.04.2012- część matematyczno-przyrodnicza egzaminu gimnazjalnego
26.04.2012- część z języka obcego nowożytnego
02.05.2012,
co stanowi 7 dni wolnych z możliwych 8-miu

Jednocześnie informuję, że w świetle wymienionego rozporządzenia szkoła ma obowiązek zorganizowania w tych dniach zajęć wychowawczo-opiekuńczych dla dzieci w przypadku, gdy rodzice lub opiekunowie nie mogą zapewnić im opieki.

Elżbieta Mieszkowska
Dyrektor Zespołu Szkół
W Podkowie Leśnej

Kalendarium zaopiniowane pozytywnie przez Radę Szkoły

Wersja do wydrukowania Powiadom znajomego o tej wiadomoci Utwrz dokument .pdf z tego artykuu