Ogłoszenie : Zapytanie ofertowe - program unijny "Nowe szanse małego ucznia"
dnia 11/10/2011 16:50:00 (401 odson)

Dyrektor Zespołu Szkół w Podkowie Leśnej zaprasza do złożenia ofert na świadczenie usług edukacyjnych obejmujących przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych w roku szkolnym 2011/2012  w ramach projektu  „Nowe szanse małego ucznia”, - „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach 1-3 Szkoły Podstawowej” , finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS. Projekt realizowany będzie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, w ramach działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; i poddziałania 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenia różnic w jakości usług edukacyjnych.
 
W załączeniu dokumenty do pobrania. 

Wersja do wydrukowania Powiadom znajomego o tej wiadomoci Utwrz dokument .pdf z tego artykuu