Ogłoszenie : Zmiana dot. programu "Wyprawka szkolna"
dnia 28/8/2012 21:31:55 (441 odson)

Ważna zmiana dotycząca „Wyprawki szkolnej” - dofinansowania zakupu podręczników szkolnych

W trakcie realizacji programu „Wyprawka szkolna” ulegną zmianie kryteria dochodowe uprawniające do ubiegania się o pomoc w formie dofinansowania do zakupu podręczników szkolnych. Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej kryterium dochodowe dla uczniów Kl II-IV szkoły podstawowej i dla niepełnosprawnego ucznia gimnazjum wynosi do 30 września 2012 r.- 351 zł netto na osobę w rodzinie, a od 1 października 2012 r. będzie ono wynosiło 456 zł. Natomiast w przypadku kryteriów zawartych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych kryterium dochodowe dla uczniów kl I szkoły podstawowej do 31 października wynosi 504,-zł netto na osobę w rodzinie a od 1 listopada 539 zł.

Rodzice uczniów, którzy będą spełniać zmienione kryteria dochodowe mogą również składać do dyrektora szkoły wnioski o dofinansowanie do zakupu podręczników w terminie do dnia 7 września 2012r.

Zwrot kosztów zakupu podręczników dla ubiegających się ze zwiększonymi kryteriami dochodu nastąpi dopiero po wejściu w życie nowych progów dochodowych .


Wersja do wydrukowania Powiadom znajomego o tej wiadomoci Utwrz dokument .pdf z tego artykuu