Comenius 1 : O programie
dnia 1/2/2009 13:23:04 (834 odson)

Informacja o programie Comenius 1

W lipcu 2006 r. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji programu Socrates-Comenius 1 zatwierdziła do realizacji projekt szkolny Zespołu Szkół w Podkowie Leśnej pt. „Na styku kultur”.
W ww. projekcie biorą udział następujące szkoły:
- z Niemiec, miasto Altenburg
- z Włoch, miasto Piedimonte San Germano
- z Hiszpanii, miasto Villarcayo (Burgos).

Punktem wyjściowym naszego projektu jest lokalne i regionalne dziedzictwo kulturowe.

Główne cele projektu to:
* Zapoznanie się z bogatym artystycznym i kulturowym dziedzictwem miejscowości, w rejonie, których znajdują się 4 szkoły uczestniczące w projekcie.
* Zaangażowanie uczniów w troskę i ochronę dziedzictwa kulturowego.
* Motywowanie uczniów, aby używali języka angielskiego, pokazując, że jest on użytecznym narzędziem komunikacji wśród ludzi mówiących innymi językami.
* Stworzenie realnych sytuacji, w których uczniowie będą mogli praktycznie wykorzystać język obcy, nie tylko angielski, lecz również hiszpański, niemiecki, włoski i polski.
* Stworzenie poprzez stałą komunikację więzów przyjaźni, które przekroczą bariery, usuną wszelkiego rodzaju stereotypy i uprzedzenia do ludzi pochodzących z innych miejsc, kultur.
* Wzmocnienie poczucia europejskiej tożsamości.
* Umożliwienie uczniom tworzenie i realizacje własnych projektów.
* Wzbudzenie zainteresowania władz lokalnych europejskimi regionami.
* Promowanie miedzy-kulturowej edukacji nauczycieli i uczniów.
Projekt trwa 3 lata. Przewiduje on coroczną wymianę uczniów oraz nauczycieli, maksymalnie 4 uczniów i 4 nauczycieli w ciągu jednego roku. Wynika to z założeń programowych projektu Comenius oraz przyznanego grantu ze środków Unii Europejskiej. Projekt przewiduje finansowane podróży i ubezpieczenia uczniów, natomiast utrzymanie i wyżywienie zapewnia rodzina goszcząca w danym kraju partnerskim, nauczycielom natomiast pokrywa koszty utrzymania oraz koszty podróży. W ramach wymiany uczniów i nauczycieli odbywać się będą zajęcia przeprowadzane przez nauczycieli w każdym z krajów partnerskich projektu przy współudziale uczniów.
Szkolnym koordynatorem projektu polskiego jest Katarzyna Kawecka-Sikora (świetlica).
Nauczyciele zaangażowani w realizacje projektu:
Karolina Sobieszczuk (j. angielski),
Grzegorz Bolek (sztuka),
Elżbieta Mieszkowska (KOSS),
Agnieszka Kośka (j. angielski),
Magdalena Dobrogowska (n. zintegrowane),
Ewa Grabowska (n. zintegrowane),
Justyna Pieńkowska (pedagog),
Magdalena Kochanowska (informatyka).
Spotkania uczniów biorących udział w programie
Comenius - "Crossroads" odbywają się we wtorki
o godzinie 14.35-15.20 w sali nr 8.

Wersja do wydrukowania Powiadom znajomego o tej wiadomoci Utwrz dokument .pdf z tego artykuu