Ogłoszenia : Warsztaty dla rodziców
dnia 3/3/2009 16:50:33 (782 odson)
Ogłoszenia

 

 

 

 

Warsztaty psychoedukacyjne  dla rodziców

Program autorski-Artur Kołakowski, Agnieszka Pisula 

 

 

 

Lp

Data, godzina

Temat spotkania

Prowadzący

1

5 marca

Zastosowanie zasad i konsekwencji.

Badania prowadzone w latach 70 i 80 tych zeszłego wieku wykazały, że rodzice wzmacniają niepożądane zachowania dzieci przynajmniej z trzech powodów – dając dziecku uwagę za niepożądane zachowania, wycofując polecenia, by uzyskać sposób i próbując niekonsekwentnie wymagać przestrzegania zasad. Wręcz zaczęto mówić, że „niekonsekwentne konsekwencje nasilają niepożądane, trudne zachowania”. W trakcie warsztatu omówimy jak tworzyć praktyczne i skuteczne zasady i jakie konsekwencje działaja „behawioralnie”

 

Tomasz Srebnicki

2

18 marca

Przyczyny i objawy niepowodzeń szkolnych.

 Zajęcia są poświęcone rozpoznawaniu różnych przyczyn trudności szkolnych występujących u dzieci w wieku szkolnym. W trakcie warsztatów podzielimy sobie trudności występujące w nauce szkolnej na 3 grupy: związane z różnego rodzaju rozpoznaniami rozwojowymi (ADHD, specyficzne trudności szkolne (dysleksja), intelekt itp.), czynniki związane ze szkołą oraz czynniki związane z domem. Postaramy się też zastanowić się jakie plany działania powinny być wdrożone w każdym z tych przypadków

 

Agnieszka Pisula

3

2 kwietnia

Niepowodzenia w nauce. Jak pomagać w domu?

W trakcie spotkania będziemy pracować nad konstruowaniem kontraktów z dzieckiem dotyczących nauki w domu z uwzględnieniem diagnozy problemu ze spotkania 6. Zastanowimy się nad problemem pomocy rodzica przy domowej nauce – jak sprawić by nie była ona zarówno zbyt mała jak i zbyt duża (w obu tych sytuacjach dziecko nie będzie się starać). Rozważymy znaczenie i potrzebę couchingu czyli sięgania po pomoc z zewnątrz.

 

Tomasz Srebnicki

4

15 kwietnia

Rozwód, śmierć, żałoba i inne niespodziewane wydarzenia

Zajęcia opierają się na wytycznych Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrów Dzieci i Młodzieży dotyczącego wskazówek dla rodziców jak postępować w różnych trudnych sytuacjach

 

Agnieszka Pisula

5

7 maja

Uczeń, nauczyciel, rodzic

Warsztat będzie poświęcony skutecznej komunikacji pomiędzy rodzicami – nauczycielami i dziećmi. Jak sprawić by wspólne spotkania kończyły się stworzeniem jasnego i konkretnego planu działania, a nie kolejnym nieporozumieniem. W trakcie warsztatu zaproponujemy też kilka podstawowych technik spisywania kontraktu pomiędzy nauczycielami – rodzicem i dzieckiem.

 

Tomasz Srebnicki

6

20 maja

Komputer i sieć, czyli zagrożenie „uzależnieniami”

Warsztat będzie poświęcony nie tylko teorii, czyli temu, co „ekrany” powodują w kształtowaniu myślenia o sobie i świecie – zastanowimy się czy zgodnie z teorią uczenia społecznego powodują bardziej kształtowanie zachowań prospołecznych czy agresywnych. Zastanowimy się też jak zbudować domowe zasady korzystania z ekranów – by z jednej strony chronić dzieci przed zagrożeniami wynikającymi z kontaktów z sieci, a z drugiej strony zrobić z nich pożądaną nagrodę za wypełnianie domowych obowiązków.

 

Agnieszka Pisula

7

2 czerwca

Progi rozwojowe. Co się dzieje z moim dzieckiem?

Dziecko przechodzi kroki milowego rozwoju nie tylko w pierwszych latach życia ale praktycznie do momentu aż osiągnięcia wieku młodego dorosłego. W czasie nauki szkolnej dziecko także musi się przechodzi kilka ważnych progów rozwojowych, z których wiele nazywamy okresem dojrzewania. (od 11 do 19 roku życia) Warsztat opisuje jak zmieniać sposób pracy i rozmowy z dzieckiem w zależności od jego wieku.

 

Arkadiusz Wiśniewski

8

17 czerwca

Jak skutecznie komunikować się z dzieckiem. Zajęcia oparte na technice aktywnego słuchania dziecka Gordona (np. Thomas Gordon – Wychowanie bez porażek, PAX Warszawa 2003) oraz na technikach pozytywnego wzmacniania komunikatów oraz skutecznego wydawania poleceń (np. „ADHD – zespół nadpobudliwości psychoruchowej. Przewodnik dla rodziców i nauczycieli” T. Wolańczyk, A. Kołakowski, A. Pisula, M. Skotnicka, A. Bryńska)

 

Agnieszka Pisula

 

Wersja do wydrukowania Powiadom znajomego o tej wiadomoci Utwrz dokument .pdf z tego artykuu