Ogłoszenia : Wykłady o uchodźcach
dnia 13/5/2009 9:30:32 (576 odson)
Ogłoszenia

Dyrekcja Zespołu szkól w Podkowie Leśnej zaprasza na spotkanie w dniu 19.05.2009, godz.17.00 (dzień otwarty)

na

Projekt Stowarzyszenia Vox Humana - „Uchodźcy i polska szkoła – wykłady dla rodziców”Zarys sytuacji

 

W Polsce mieszka ok. 20-25 tys. muzułmanów, większość z nich ok. 12-15 tys to uchodźcy i osoby o tzw. statusie tolerowanym. W ciągu ostatnich kilku lat ponad 90% uchodźców, którzy do nas przyjeżdżają pochodzi z Czeczeni. Są to muzułmanie. Ok. 50% osób starających się o status uchodźcy (lub tych, którzy taki status otrzymali) to osoby poniżej 18 roku życia. Chodzą do szkół z polskimi dziećmi. W porównaniu z Europą Zachodnią odsetek uchodźców w naszym społeczeństwie jest niewielki, ale niestety organizacja opieki nad cudzoziemcami – skupienie ich w niewielkich czasem miejscowościach (Podkowa Leśna, Brwinów, Góra Kalwaria i okolice, Rybienko i Kamieńczyk) powoduje, że w skali lokalnej mamy czasem poważniejsze problemy niż te, które występują w Europie Zachodniej. Problemy związane z uchodźcami są pochodnymi złych ustaw (niektóre z nich są w trakcie zmian) i przepisów prawnych, braku obowiązku uczenia się języka polskiego, gdy występuje się o status uchodźcy (jest to obowiązkowe np. w Holandii), brak klas przygotowujących dzieci uchodźców do nauki w polskiej szkole (czyli klas gdzie bardzo intensywnie uczyłyby się polskiego zanim zaczną naukę w szkole), często brak odpowiedniego wsparcia z gminy (pieniądze na dodatkowe lekcje polskiego, etat dla osoby uczącej polskiego jako języka obcego, zajęcia wyrównawcze), braku przygotowania środowiska lokalnego, czyli przede wszystkim rodziców polskich uczniów. Nasze społeczeństwo, a w tym wypadku rodzice polskich uczniów zazwyczaj nie mają wiedzy nt islamu, różnic kulturowych i tego, co z nich wynika, różnic obyczajowych i problematyki związanej z uchodźstwem. Bardzo często z powodu niezrozumienia sytuacji dobra wola polskich rodziców i ich pomoc jest odrzucana. Pomoc rodziców, ich świadomość i zrozumienie sytuacji jest niezbędne do dobrego funkcjonowania szkoły, zrozumienia przez polskich uczniów ich odmiennych kulturowo kolegów, właściwego funkcjonowania całego środowiska lokalnego. Nauczyciele i dyrekcja w 16 szkołach dla których w poprzednich projektach prowadziliśmy wykłady nt różnic kulturowych, islamu i uchodźstwa proponowali, aby podobne wykłady przeprowadzić również dla rodziców polskich uczniów. Większa świadomość i wiedza rodziców pozwoli lepiej funkcjonować szkole zarówno pod względami wychowawczymi, jak i edukacyjnymi i organizacyjnymi. Spotkanie będzie z „całą klasą”, czyli rodzicami uczniów z jednej klasy. Zakładamy, że w każdym spotkaniu weźmie udział ok. 20-25 osób. Pozwoli to przedstawić i spróbować rozwiązać problemy i kłopoty jakie pojawiły się w danej klasie. Dyskusja będzie poprzedzona 3 wykładami.

 

 

Plan spotkania:

 

- Islam, podstawy religii, różnice obyczajowe, pola konfliktów – Agata Marek

- Uchodźcy, sytuacja prawna i edukacyjna dzieci uchodźców w Polsce, kim są uchodźcy, konsekwencje prawne, ekonomiczne i psychologiczne bycia uchodźcą – Agnieszka Kosowicz

- Czeczenia – zarys historii najnowszej, dwie wojny czeczeńskie, zarys kultury i tradycji – Agata Marek

 

Polscy rodzice nie wiedzą czego się spodziewać po kontakcie swoich dzieci z muzułmańskimi kolegami, gdzie może pojawić się konflikt czy sytuacja niebezpieczna. Takie spotkania pozwalają lepiej zrozumieć uchodźców, ich dzieci i sytuację w jakiej uchodźcy się znajdują. Zmniejszają też lęk i pozwalają zadać wszelkie dręczące rodziców pytania dotyczące obrazy uczuć religijnych, odmienności obyczajów, nastawienia muzułmanów do chrześcijaństwa oraz polskiego społeczeństwa. Zrozumienie i wiedza rodziców przekładają się z jednej strony na lepsze funkcjonowanie społeczności szkolnej i lepsze funkcjonowanie polskich dzieci, którym rodzice mogą wytłumaczyć niezrozumiałe zachowania czeczeńskich rówieśników.

 

Wersja do wydrukowania Powiadom znajomego o tej wiadomoci Utwrz dokument .pdf z tego artykuu