(1) 2 »
Uczniowie : Projekt edukacyjny 2011/12 w Gimnazjum
  dnia 10/1/2012 9:00:00 (635 odson)

W tym roku szkolnym w naszym Gimnazjum, uczniowie klas drugich mają obowiązek udziału w projekcie edukacyjnym. Uczniowie wybierają temat projektu (lista tematów w pliku w załączeniu) i zgłaszają się do nauczycieli prowadzących dany projekt.

Czytaj wicej... | 490 bajtw wicej
Uczniowie : Samorząd szkolny
dnia 2/1/2012 18:00:00 (2743 odson)

 

Szkoła Podstawowa – opiekun p. Grzegorz Bolek

Adam Słowiński - przewodniczący

Mateusz Kozłowski – zastępcaGimnazjum – opiekun p. Sławomir Sowiński


Matylda Szempruch – przewodniczący

Katarzyna Potyrała – zastępca

 

Czytaj wicej... | 1362 bajtw wicej
Uczniowie : Egzaminy próbne
dnia 24/1/2011 21:50:00 (504 odson)

PRÓBNY  EGZAMIN - GIMNAZJUM

Część  humanistyczna
25.01.2011 r.   godz. 11.00-13.00
Część  matematyczno-przyrodnicza
26.01.2011 r.   godz. 11.00-13.00

Język angielski
27.01.2011 r.   godz. 11.00-12.30

Czytaj wicej... | 1072 bajtw wicej
Uczniowie : Projekt edukacyjny w Gimnazjum
  dnia 5/1/2011 12:00:00 (1985 odson)

Od tego roku szkolnego w naszym Gimnazjum, uczniowie klas drugich mają obowiązek udziału w projekcie edukacyjnym. Od 10 do 15 stycznia uczniowie wybierają temat projektu, z poniższej listy i zgłaszają się do nauczycieli prowadzących dany projekt:

 

1. Matematyka w sporcie - statystyka w sporcie - Beata Onyszko, Grzegorz Turek, matematyka

2. Geometria stadionu lekkoatletycznego - Beata Onyszko, matematyka

3. Księżyc - nasz naturalny satelita - Małgorzata Dzięcielska, fizyka

4. Fizyka newtonowska  na tropie praw rządzących światem - Małgorzata Dzięcielska, fizyka

5. Czym jest patriotyzm w dzisiejszych czasach? Czy ma znaczenie dla współczesnej młodzieży? Patriota - puste słowo czy autentyczna wartość? - Elżbieta Mieszkowska, KOSS

Czytaj wicej... | 8300 bajtw wicej
Uczniowie : Zajecia dodatkowe
dnia 23/9/2010 21:35:31 (521 odson)

Projekt "Otwarty umysł" skierowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Podkowie Leśnej. Głównym celem projektu jest stworzenie warunków i równych szans edukacyjnych uczniom, podniesienie jakości procesu kształcenia poprzez realizację programu rozwojowego w szkole.

W ramach projektu przewiduje się przeprowadzenie bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych z języka angielskiego, informatyki, matematyki, astronomii, chemii, przyrody, zajęć humanistycznych i historyczno-filozoficznych.

Projekt poszerza ofertę szkoły o dodatkowe zajęcia pozalekcyjne dla uczniów ze szczególnym ukierunkowaniem na rozwój kompetencji kluczowych oraz zapewnienia posiłek w trakcie zajęć.

Rekrutacja na zajęcia:

Rekrutacja uczestników na zajęcia będzie odbywać się dwuetapowo:

1. etap - wypełnienie karty zgłoszenia (z podpisem prawnego opiekuna)

2. etap - spośród zgłoszonych osób, po konsultacji z nauczycielem zostaną wyłonieni uczestnicy zajęć.

Jeśli liczba osób zgłaszających chęć udziału będzie większa niż liczba miejsc, zostanie utworzona lista rezerwowa, która będzie wykorzystana do realizacji następnego projektu.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o wypełnienie deklaracji uczestnictwa i złożenie jej w sekretariacie szkoły.

Zajęcia będą realizowane od 1 października 2010 do 31 maja 2011.

Czytaj wicej... | 4942 bajtw wicej
Uczniowie : Podręczniki
  dnia 31/8/2010 22:20:00 (3581 odson)

Szkolne zestawy podręczników na rok szkolny 2010/11

Aby pobrać plik, należy kliknąć na wybrany link poniżej lub symbol spinacza powyżej.

Uczniowie : Zestawy podrecznikow na rok szkolny 2010/11
  dnia 17/6/2010 22:52:01 (977 odson)

Uczniowie : Zmiany w planie lekcji
dnia 7/4/2010 21:58:26 (595 odson)

Od dn. 8 kwietnia obowiązuje nowy plan lekcji, dostępny w menu Uczniowie -> Plan lekcji.

 

Uczniowie : Organizacja zajec w dniu 8 kwietnia 2010
dnia 7/4/2010 21:50:00 (653 odson)

Dzień 08.04.2010 r. (czwartek)

 

 jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych dla uczniów szkoły podstawowej z powodu odbywającego się sprawdzianu klas VI.*

 

 Jednocześnie w tym dniu będą zorganizowane zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów szkoły podstawowej w świetlicy szkolnej. Ze względu na sprawną organizację i bezpieczeństwo dzieci proszę o składanie wstępnych deklaracji o uczestnictwie dziecka w tym dniu w zajęciach świetlicy.

 

*Podstawa prawna: §6 ust.2,3,4 i 4a rozporządzenia MENiS z dnia 18.04.2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

Uczniowie : Rozklad zajec w Gimnazjum 8 kwietnia 2008
dnia 7/4/2010 21:50:00 (575 odson)

UWAGA GIMNAZJUM !!!!

 

08.04.2010 R.

 

Rozpoczęcie zajęć

godz. 10.45

(od 4 godz. lekcyjnej

lekcje wg planu)

 

Kl. III b przychodzi

 na 5 godz. lekcyjną

Czytaj wicej... | 3839 bajtw wicej
(1) 2 »