(1) 2 3 4 ... 11 »
Ogłoszenie : Budowa kortu tenisowego na terenie szkoły
  dnia 8/10/2012 16:20:00 (990 odson)

INFORMACJA


Chcemy przekazać szerszemu gronu mieszkańców miasta uzasadnienie stanowiska Rady Rodziców i Rady Szkoły działających w Zespole Szkół w Podkowie Leśnej w sprawie budowy kortu tenisowego na terenie szkoły:

1. w konsekwencji braku całościowej koncepcji zagospodarowania terenu zielonego wokół szkoły istnieją uzasadnione obawy, że budowa kortu uniemożliwiłaby posadowienie niezbędnego szkole placu zabaw dla małych dzieci oraz małej architektury z powodu wykorzystania przez szkołę limitu zabudowania terenu biologicznie czynnego.

      2. ustawa oświatowa zakazuje szkole prowadzenia działalności komercyjnej w trakcie odbywania zajęć lekcyjnych (w tym przebywania osób trzecich na jej terenie), stąd ogólnodostępność kortu – stanowiąca jeden z warunków otrzymania funduszy – byłaby mocno dyskusyjna.


Pismo wraz ze szczegółowym uzasadnieniem stanowiska znajduje się na stronie internetowej szkoły oraz na stronie Radni Blisko: http://radniblisko.pl/index.php?link=1&id=444Rada Rodziców i Rada Szkoły

Czytaj wicej... | 2649 bajtw wicej
Ogłoszenie : Stypendium szkolne 2012/13
  dnia 29/8/2012 15:59:16 (534 odson)

K O M U N I K A T

STYPENDIUM SZKOLNE

na rok szkolny 2012/2013Do 15 września 2012 r. można składać do Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej wnioski
o przyznanie stypendium szkolnego. Słuchacze kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych -
do 15 października 2012 r.Czytaj wicej... | 6834 bajtw wicej
Ogłoszenie : Zmiana dot. programu "Wyprawka szkolna"
dnia 28/8/2012 21:31:55 (441 odson)

Ważna zmiana dotycząca „Wyprawki szkolnej” - dofinansowania zakupu podręczników szkolnych

W trakcie realizacji programu „Wyprawka szkolna” ulegną zmianie kryteria dochodowe uprawniające do ubiegania się o pomoc w formie dofinansowania do zakupu podręczników szkolnych. Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej kryterium dochodowe dla uczniów Kl II-IV szkoły podstawowej i dla niepełnosprawnego ucznia gimnazjum wynosi do 30 września 2012 r.- 351 zł netto na osobę w rodzinie, a od 1 października 2012 r. będzie ono wynosiło 456 zł. Natomiast w przypadku kryteriów zawartych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych kryterium dochodowe dla uczniów kl I szkoły podstawowej do 31 października wynosi 504,-zł netto na osobę w rodzinie a od 1 listopada 539 zł.

Rodzice uczniów, którzy będą spełniać zmienione kryteria dochodowe mogą również składać do dyrektora szkoły wnioski o dofinansowanie do zakupu podręczników w terminie do dnia 7 września 2012r.

Zwrot kosztów zakupu podręczników dla ubiegających się ze zwiększonymi kryteriami dochodu nastąpi dopiero po wejściu w życie nowych progów dochodowych .


Czytaj wicej... | 2953 bajtw wicej
Ogłoszenie : Msza święta
dnia 28/8/2012 21:25:31 (485 odson)

MSZA ŚWIĘTA NA ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2012/13

DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM


PONIEDZIAŁEK

03. września 2012 r.

godz. 8.00 

Czytaj wicej... | 888 bajtw wicej
Ogłoszenie : Wyprawka szkolna
dnia 24/8/2012 10:20:00 (496 odson)

"Wyprawka szkolna"- dofinansowanie zakupu podręczników


Na podstawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. – „Wyprawka szkolna” dofinansowanie zakupu podręczników przysługuje rozpoczynających w roku szkolnym 2012/2013:

1.    uczniom klas I szkoły podstawowej pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie będzie wyższy niż 504 zł netto (kryterium dochodowe zapisane w ustawie o świadczeniach rodzinnych);

2.    uczniom klas II-IV szkoły podstawowej pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 351 zł netto (kryterium dochodowe zapisane w ustawie o pomocy społecznej);

Czytaj wicej... | 10952 bajtw wicej
Ogłoszenie : Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2012/13
dnia 24/8/2012 10:17:09 (593 odson)

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

03.09.2012 r. (poniedziałek)


Godz. 9.00 - rozpoczęcie roku szkolnego dla Szkoły Podstawowej (sala gimnastyczna)

Godz. 10.00 - rozpoczęcie roku szkolnego dla Gimnazjum (sala gimnastyczna)


Po zakończeniu uroczystości w sali, zapraszamy na krótkie spotkania z wychowawcami w klasach.

Czytaj wicej... | 1184 bajtw wicej
Ogłoszenie : Odwołany Dzien Sportu
dnia 1/6/2012 8:20:00 (522 odson)

Uwaga!

Ze wzdględu na złą pogodę - Dzien Sportu odwołany! Zajęcia odbywają sie wg piątkowego planu.

Ogłoszenie : Ankiety dot. zajęć dodatkowych w szkole
  dnia 31/5/2012 19:50:00 (580 odson)

W załączeniu ankiety dot. zajęć dodatkowych w naszej szkole.

Czytaj wicej... | 128 bajtw wicej
Ogłoszenie : Wyniki sprawdzianu dla 6-klasistów
dnia 31/5/2012 19:40:00 (738 odson)

Wyniki sprawdzianu dla szóstoklasistów- kwiecień 2012-05-30


3 kwietnia 2012 roku uczniowie klas 6-tych szkoły podstawowej napisali ogólnopolski sprawdzian. W naszej szkole przystąpiło do niego 43 uczniów, wśród nich troje uczniów cudzoziemskich. W tym roku sprawdzian okazał się dla uczniów trudny. Wstępne informacje o sprawdzianie można znaleźć na stronie: oke.waw.plCzytaj wicej... | 4416 bajtw wicej
Ogłoszenie : 8. czerwca - dzień wolny od zajęć dydaktycznych
dnia 27/5/2012 22:22:42 (499 odson)

Na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 05.10.2010 zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. Nr 186, poz.1245) oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Szkoły i zgody Burmistrza Miasta dzień 8 czerwca (piątek po uroczystości Bożego Ciała) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

Jednocześnie informuję, że w świetle wymienionego rozporządzenia szkoła ma obowiązek zorganizowania w tym dniu zajęć wychowawczo-opiekuńczych dla dzieci w przypadku, gdy rodzice lub opiekunowie nie mogą zapewnić im opieki.

Czytaj wicej... | 871 bajtw wicej
(1) 2 3 4 ... 11 »