« 1 2 3 (4) 5 6 7 ... 11 »
Ogłoszenie : Akcja Samorządu Szkolnego
dnia 11/10/2011 16:57:06 (364 odson)

Zapraszamy do upiększania naszej szkoły kwiatami przy wejściu! 
 
Każdy uczeń naszej szkoły może przynieść jedną lub więcej cebulek wybranych kwiatów:
-tulipan, lilia, krokus, hiacynt, narcyz, czosnek, ciemiernik,  szafirek, cebulica, ziemowit, żonkil, zawilec.
Prosimy o oddawanie cebulek do sali numer 1 lub 14, najpóźniej do 21 października (piątek) br. Kwiaty zostaną posadzone przez uczniów przed szkołą.
 
Dziękujemy,
Samorząd Szkolny

Czytaj wicej... | 1035 bajtw wicej
Ogłoszenie : Zapytanie ofertowe - program unijny "Nowe szanse małego ucznia"
  dnia 11/10/2011 16:50:00 (415 odson)

Dyrektor Zespołu Szkół w Podkowie Leśnej zaprasza do złożenia ofert na świadczenie usług edukacyjnych obejmujących przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych w roku szkolnym 2011/2012  w ramach projektu  „Nowe szanse małego ucznia”, - „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach 1-3 Szkoły Podstawowej” , finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS. Projekt realizowany będzie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, w ramach działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; i poddziałania 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenia różnic w jakości usług edukacyjnych.
 
W załączeniu dokumenty do pobrania. 

Czytaj wicej... | 1243 bajtw wicej
Ogłoszenie : Nowy plac zabaw w Podkowie Leśnej - głosuj codziennie
dnia 12/9/2011 22:17:43 (394 odson)

Z okazji 100. jubileuszu firma Nivea ufunduje i zbuduje 100 placów zabaw na terenie Polski. To, gdzie powstaną nowe place zabaw zależy od internautów, którzy codziennie mogą głosować na wybraną lokalizację na stronie internetowej Nivea. W głosowaniu może wziąć udział każdy, kto zarejestruje się na stronie nivea.pl. Po zalogowaniu użytkownicy będą mieli możliwość oddania głosu.

Czytaj wicej... | 3500 bajtw wicej
Ogłoszenie : Msza święta
dnia 31/8/2011 19:20:00 (459 odson)

MSZA ŚWIĘTA NA ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2011/2012

PONIEDZIAŁEK 05. września 2011 r. godz. 8.00 

Czytaj wicej... | 357 bajtw wicej
Ogłoszenie : Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2011/12
dnia 26/8/2011 10:40:00 (492 odson)

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

05.09.2011 r. (poniedziałek)

 

Godz. 9.00 – rozpoczęcie roku szkolnego dla Szkoły Podstawowej (sala gimnastyczna)      

Godz. 10.00 - rozpoczęcie roku szkolnego dla Gimnazjum (sala gimnastyczna)

    

SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKICH RODZICÓW, UCZNIÓW, NAUCZYCIELI I PRZYJACIÓŁ SZKOŁY

Ogłoszenie : Rozpoczęcie roku szkolnego 2011/12
dnia 25/7/2011 21:06:26 (1058 odson)

Rok szkolny 2011/2012 rozpocznie się w naszej szkole

w poniedziałek, 5 września 2011 r.

 

Korzystając z przepisów zawartych w Rozporządzeniu MEN z dnia 5 października 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego(Dz.U. Nr 186, poz.1245)), a także ze względu na trwające prace  na terenie szkoły oraz  to, że na okres  wakacji zaplanowano prace budowlane i remontowe w istniejących budynkach, zwróciłam się  do Pani Burmistrz z prośbą o wyrażenie zgody na przesunięcia dnia rozpoczęcia roku szkolnego 2011/2012 z dnia 1 września (środa) na dzień 5 września (poniedziałek).  Pani Burmistrz wyraziła zgodę na przedstawioną przeze mnie prośbę.

 Pozwoli to wydłużyć czas potrzebny na wykonanie robót dostosowujących istniejący budynek szkolny do nowych funkcji, pracownicy szkoły zyskają zaś więcej czasu na uporządkowanie pomieszczeń szkolnych po zakończeniu remontu.

Rada Szkoły Zespołu Szkół wyraziła pozytywną opinię w powyższej sprawie.

Dzień 1 i 2 września, w myśl podanego  rozporządzenia są dniami wolnymi od zajęć edukacyjnych, natomiast szkoła ma obowiązek zorganizowania zajęć wychowawczo-opiekuńczych   dla tych uczniów, którym rodzice nie mogą w tym czasie zapewnić opieki.

 

Elżbieta Mieszkowska

Dyrektor Zespołu Szkół

Ogłoszenie : Wyniki egzaminów gimnazjalnych 2011
dnia 17/6/2011 11:10:00 (486 odson)

Są już wyniki egzaminu gimnazjalnego

 

W tegorocznym egzaminie gimnazjalnym wzięło udział 48 uczniów. Wśród nich do egzaminu przystąpiła uczennica z Ośrodka dla Uchodźców w Dębaku. Jak wynika ze wstępnej analizy wyników przeprowadzonej przez OKE, tegoroczny egzamin w części humanistycznej dla większości uczniów był umiarkowanie trudny, natomiast z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych był raczej trudny.

 

W części humanistycznej średnia wyników dla szkoły wyniosła 30,83 punktów, przy średniej powiatu: 28,84 oraz województwa: 27,33.

 

W części matematyczno-przyrodniczej średnia wyników szkoły wyniosła 29,90  punktów, przy średniej powiatu: 25,37 oraz województwa: 24,54 punktów.

Warto zaznaczyć, że  w części humanistycznej w skali staninowej średnia wyników naszej szkoły na tle wyników szkół w kraju plasuje się w grupie wyników bardzo wysokich,  w części matematyczno-przyrodniczej  również w grupie wyników bardzo wysokich.

 

W części z języka angielskiego jeden z uczniów  z klasy IIIb uzyskał maksymalna ilość punktów.

 

Na stronie: www.oke.waw.pl można przeczytać wstępną informację o wynikach egzaminu gimnazjalnego w województwie mazowieckim, w szczególności można odnieść wynik ucznia do wyników uczniowskich w kraju w poszczególnych częściach egzaminu.

 

 

Dyrektor Zespołu Szkół,

Elżbieta Mieszkowska

Ogłoszenie : Uroczyste zakończenie roku szkolnego
dnia 14/6/2011 21:41:12 (460 odson)

22.06.2011 r. uroczyste rozdanie świadectw  i zakończenie roku szkolnego:

      godz. 8.15-9.45 Gimnazjum
      godz. 10.00-11.30 Klasy 4-6 Szkoła Podstawowa
      godz. 11.45 Klasy 1-3 Szkoła Podstawowa

Ogłoszenie : Spotkanie z panią Wandą Chotomską
dnia 2/6/2011 22:40:00 (369 odson)

Spotkanie z Wandą Chotomską

W dniu 6 czerwca 2011r. w Zespole Szkół w Podkowie Leśnej  odbędzie się spotkanie z panią Wandą Chotomską – poetką, dziennikarką, autorką wielu książek dla dzieci, pomysłodawczynią Orderu Uśmiechu.
Pani Chotomska spotka się z uczniami klas 1. i 2. szkoły podstawowej. Dzieci będą miały okazję zapytać się o warsztat poetycki  czy początki pisarstwa pani Wandy. 

Iwona Grabowska - Gralak

Ogłoszenie : Egzamin na kartę rowerową
dnia 2/6/2011 22:30:55 (379 odson)

Egzamin na kartę rowerową i motorowerową odbędzie się:
7 czerwca  godz. 14.30 część teoretyczna
16 czerwca  godz. 11.00 część praktyczna,
na część praktyczną należy przyprowadzić rower.

Czytaj wicej... | 1939 bajtw wicej
« 1 2 3 (4) 5 6 7 ... 11 »