« 1 (2) 3 4 »
Ogłoszenia : Trzeci oddział w klasach pierwszych
  dnia 18/10/2011 22:18:40 (493 odson)

Szanowni Państwo, Rodzice klas 1-szych

W wyniku rozmów prowadzonych z władzami miasta uzyskano zgodę na utworzenie trzeciego oddziału w klasach pierwszych szkoły podstawowej. W uzgodnieniu z rodzicami uczniów obu klas powstała 19- osobowa klasa 1c. Obecnie prowadzone są rozmowy z kandydatami na objęcie stanowiska nauczyciela w utworzonym trzecim oddziale klasowym. Prawdopodobnie od listopada zaczęlibyśmy pracę w nowym systemie zajęć. W załączniku podajemy plan  zajęć, jaki obowiązywałby uczniów klas pierwszych do czasu oddania nowego skrzydła szkoły.

Elżbieta Mieszkowska

Ogłoszenia : Warunki ubezpieczenia
  dnia 11/10/2011 10:30:00 (395 odson)

W celu pobrania pliku z warunkami ubezpieczenia, należy nacisnąć symbol spinacza, następnie wybrać link Ubezpieczenia.pdf.

Czytaj wicej... | 220 bajtw wicej
Ogłoszenia : Dni wolne od zajęć w roku szkolnym 2011/12
dnia 8/10/2011 21:16:48 (462 odson)

Dni wolne od zajęć edukacyjnych w roku szkolnym 2011/2012

Państwo Nauczyciele, Rodzice, Uczniowie Zespołu Szkól w Podkowie Leśnej

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 05.10.2010 zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. Nr 186, poz.1245), po zasięgnięciu opinii Rady Szkoły, Rady Pedagogicznej proponuję ustalenie następujących dni wolnych od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2011/2012: 
 w szkole podstawowej: 
01.09.2011, 02.09.2011- te dni ustalono w czerwcu, przed rozpoczęciem ferii letnich, 
ponadto: 
14.10.2011- Dzień Edukacji Narodowej
 jeden dzień kwietnia 2012, (datę ustali CKE) na sprawdzian dla uczniów klas 6-tych,
 02.05. 2012,
co stanowi 5 dni wolnych z możliwych 6-ciu.

Czytaj wicej... | 4054 bajtw wicej
Ogłoszenia : Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2011/12
  dnia 5/9/2011 10:00:00 (1374 odson)

W załączeniu szkolne zestawy podręczników do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum.

Czytaj wicej... | 182 bajtw wicej
Ogłoszenia : Dzień otwarty
dnia 16/5/2011 7:07:37 (494 odson)

DZIEŃ  OTWARTY
Dla Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum

Dnia 24.05.2011 r.
godzina 18.00-20.00

Ogłoszenia : Dzień otwarty
dnia 8/3/2011 22:03:52 (496 odson)

Dn. 16 marca w godz. 18.00-20.00 odbędzie się dzień otwary.

Ogłoszenia : Spotkanie nt. dopalaczy
dnia 15/11/2010 16:35:41 (442 odson)

Zapraszamy Rodziców

 

17.11.2010 o godz. 18.00

na

spotkanie  na temat dostępności i szkodliwości dopalaczy. Spotkanie poprowadzą pp Anna Gajewska i Ewa Iwanowska.

Miejsce spotkania- sala 15

Ogłoszenia : Dzień Edukacji Narodowej
dnia 12/10/2010 21:00:00 (456 odson)

14 października Dzień Edukacji Narodowej

W związku z art.74 Ustawy Karta Nauczyciela dotyczącym Dnia Edukacji Narodowej, który w myśl przytoczonej ustawy jest dniem wolnym od zajęć lekcyjnych zawiadamiam, że w dniu 14 października 2010 na terenie Zespołu Szkół nie będą realizowane zajęcia dydaktyczne. Szkoła zapewnia natomiast w tym dniu zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.

W tym dniu odbędzie się ślubowanie klas 1-szych szkoły podstawowe o godz. 11.50 w Sali gimnastycznej.

Bardzo prosimy rodziców o zgłaszanie do wychowawców klas uczniów, którzy w tym dniu będą uczestniczyć w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych.

Dyrektor Zespołu Szkół

Elżbieta Mieszkowska

Ogłoszenia : Wyprawka szkolna
dnia 7/7/2010 23:26:44 (828 odson)

PROGRAM WYPRAWKA SZKOLNA

ZASADY UDZIELANIA POMOCY FINANSOWEJ UCZNIOM

NA ZAKUP PODRĘCZNIKÓW

 

 

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników jest udzielana uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2010/2011 naukę w klasach I-III szkoły podstawowej, w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, w klasie II gimnazjum, w klasie II ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, w klasie II ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych lub w klasie V ogólnokształcącej szkoły baletowej, zwanych dalej „szkołą”.

Czytaj wicej... | 11675 bajtw wicej
Ogłoszenia : Uczniowski Klub Sportowy
dnia 21/6/2010 12:23:56 (513 odson)

Uczniowski Klub Sportowy "Rzut podkową",

działający przy Zespole Szkół w Podkowie Leśnej,

zaprasza RODZICÓW chętnych do działania w klubie

na spotkanie

w dniu 24 czerwca (czwartek) o g. 19.

« 1 (2) 3 4 »