Comenius 1 : Wyjazd Comenius
dnia 14/5/2009 13:50:55 (595 odson)

Program Comenius- projekt „Crossroads”

 

W dniach 4-11.05.09  w Villarcayo (Hiszpania) odbyło się ostatnie spotkanie robocze w ramach programu Comenius. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie i nauczyciele zaangażowani w prace projektu: ”Crossroads” ze wszystkich szkół partnerskich tj. z Piedimonte San Germano(Włochy), Altenburga( Niemcy) oraz Podkowy Leśnej.  

Czytaj wicej... | 5001 bajtw wicej
Comenius 1 : Nauczyciele
dnia 1/2/2009 13:26:21 (879 odson)

Nauczyciele

Szkolny koordynator programu Comenius 1
Katarzyna Kawecka-Sikora


Zespół nauczycieli zaangażowanych w projekcie pt. ‘Crossroads - Na styku kultur‘:

Karolina Sobieszczuk (j. angielski),
Grzegorz Bolek (sztuka),
Elżbieta Mieszkowska (KOSS),
Agnieszka Kośka (j. angielski),
Ewa Grabowska (n. zintegrowane),
Justyna Pieńkowska (pedagog),
Magdalena Kochanowska (informatyka),
Agata Zalewska (WF),
Iwona Grabowska-Gralak (biblioteka).

Comenius 1 : Cele, założenia, regulamin projektu
dnia 1/2/2009 13:25:23 (837 odson)

Cele, założenia, regulamin projektu

W pracach zespołu mogą uczestniczyć uczniowie klas VI oraz klas gimnazjalnych. Podstawowe kryteria kwalifikacyjne do udziału w projekcie i wyjazdach zagranicznych:
- złożenie pisemnego zgłoszenia udziału w projekcie w jez. angielskim (Project Application Form),
- aktywny i systematyczny udział w pracach zespołu (zebraniach i imprezach organizowanych w ramach projektu),
- zaangażowanie i współpraca z innymi członkami zespołu oraz uczniami szkół partnerskich,
- wywiązywanie się z powierzonych przez koordynatora zadań do realizacji w danym roku szkolnym,
- możliwość przyjęcia (ugoszczenia) uczniów ze szkół partnerskich,
- umiejętności językowe (znajomość języka angielskiego na poziomie minimum podstawowym),
- otwartość i tolerancja w stosunku uczniów reprezentujących inną kulturę (łamanie barier kulturowych).

Zebrania zespołu odbywają się w każdą środę o godz. 14.30-15.20 w sali nr 18.

Comenius 1 : Aktualności
dnia 1/2/2009 13:24:14 (848 odson)

Aktualności

W dniach 12-19 maja 2008 grupa 5 uczniów i 3 nauczycieli z Zespołu Szkół w Podkowie Leśnej uczestniczyła w kolejnym spotkaniu roboczym wszystkich partnerów biorących udział w programie LLP- Comenius-projekt pt. "Crossroads - Na styku kultur”. Tym razem gościła nas szkoła z Piedimonte San Germano z Włoch. Program przygotowany przez gospodarzy był bardzo interesujący i obejmował m.in.: udział w lekcjach i warsztatach na terenie szkoły, udział w zajęciach terenowych przygotowanych przez harcerzy z Cassino, zwiedzanie klasztoru i cmentarza żołnierzy polskich w Monte Cassino, całodniową wycieczkę do Rzymu oraz Veroli (zwiedzanie opactwa Casamari).W trakcie pobytu spotkaliśmy się z burmistrzem Piedimonte San Germano oraz władzami lokalnymi. Na zakończenie wzięliśmy udział w festiwalu tańców ludowych wszystkich krajów biorących udział w projekcie "Crossroads", który miał miejsce w zamku w Piedimonte San Germano. Następne spotkanie szkół partnerskich biorących udział w projekcie odbędzie się w listopadzie br. w Podkowie Leśnej.

Koordynator Projektu
Katarzyna Kawecka-Sikora

>>>Galeria zdjęć z wyjazdu<<<
Spotkanie grupy roboczej - Altenburg

W dniach 26 października - 2 grudnia 2007 roku odbyło się spotkanie robocze wszystkich zespołów partnerskich (z Polski, Włoch, Hiszpanii i Niemiec) uczestniczących w projekcie Unii Europejskiej Comenius- „Na styku kultur”, w którym uczestniczyła grupa 5 uczniów, oraz 3 nauczycieli z Zespołu Szkół w Podkowie Leśnej. Gospodarzem spotkania była szkoła w Altenburgu (Niemcy). W trakcie tygodniowego pobytu podkowiańscy uczniowie mieszkali u rodzin niemieckich. Podczas naszego pobytu zwiedziliśmy miasto, biorąc udział w całodniowej wycieczce po mieście. Zobaczyliśmy ratusz w Altenburgu, gdzie zostaliśmy powitani przez pana burmistrza, co udokumentowały lokalne media: prasa i telewizja. Ponadto odwiedziliśmy fabrykę kart do gry, zamek w Altenburgu oraz Lipsk. W Lipsku uczestniczyliśmy w kiermaszu świątecznym, jedliśmy świąteczne potrawy i ciasta. Uczniowie uczestniczyli również w zajęciach z języka angielskiego, francuskiego, łaciny oraz w warsztatach plastycznych, na których mieli okazję stworzyć karty do gry według własnych projektów (karty do gry są produktem końcowym naszego projektu). Ostatniego dnia naszego pobytu odbyło się „
Święto Szkoły”, podczas którego grupy z wszystkich krajów partnerskich brały udział w interaktywnym przedstawieniu Pt. „Matka łacina i jej dzieci” oraz prezentowały typowe dania dla swoich kuchni. Nasza grupa przygotowała tradycyjne polskie potrawy: żurek, barszcz czerwony, pierogi i smalec. Natalia Sadowska
Galeria zdjęć w wyjazdu do Altenburga

Spotkanie grupy roboczej - Villarcayo

W dniach 20-26 listopada 2006 r. miało miejsce spotkanie robocze wszystkich grup partnerskich uczestniczących w projekcie Unii Europejskiej pt. ’Na styku kultur’, w którym uczestniczyła grupa uczniów oraz nauczycieli z Zespół Szkół w Podkowie Leśnej.
Gospodarzem spotkania była szkoła z Villarcayo (Hiszpania), która w ramach projektu odpowiedzialna jest za ścieżkę – architektura. W trakcie tygodniowego pobytu w Villarcayo podokwiańscy uczniowie mieszkali u rodzin hiszpańskich mieli okazję poznać swoich kolegów i koleżanki, którzy w maju przyjadą do Polski.
Koordynator programu ze szkoły hiszpańskiej przygotował bardzo ciekawy program pobytu. Zwiedziliśmy m.in. miasto Burgos (przepiękną katedrę oraz klasztor i inne zabytki w stylu romańskim, europejski szlak pielgrzymów Santiago de Compostela, największą jaskinię w Hiszpanii – Ojo Guarena.
Grupa uczestniczyła w konferencji prasowej zorganizowanej przez panią burmistrz Villarcayo w ratuszu miejskim, co zostało również odnotowane przez lokalną prasę i stację telewizyjną.
W maju 2007 roku odbyło się spotkanie uczniów i nauczycieli uczestniczących w projekcie w Podkowie Leśnej.

Szkolny koordynator programu Comenius 1,
Katarzyna Kawecka-Sikora

Comenius 1 : O programie
dnia 1/2/2009 13:23:04 (830 odson)

Informacja o programie Comenius 1

W lipcu 2006 r. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji programu Socrates-Comenius 1 zatwierdziła do realizacji projekt szkolny Zespołu Szkół w Podkowie Leśnej pt. „Na styku kultur”.
W ww. projekcie biorą udział następujące szkoły:
- z Niemiec, miasto Altenburg
- z Włoch, miasto Piedimonte San Germano
- z Hiszpanii, miasto Villarcayo (Burgos).

Punktem wyjściowym naszego projektu jest lokalne i regionalne dziedzictwo kulturowe.

Główne cele projektu to:
* Zapoznanie się z bogatym artystycznym i kulturowym dziedzictwem miejscowości, w rejonie, których znajdują się 4 szkoły uczestniczące w projekcie.
* Zaangażowanie uczniów w troskę i ochronę dziedzictwa kulturowego.
* Motywowanie uczniów, aby używali języka angielskiego, pokazując, że jest on użytecznym narzędziem komunikacji wśród ludzi mówiących innymi językami.
* Stworzenie realnych sytuacji, w których uczniowie będą mogli praktycznie wykorzystać język obcy, nie tylko angielski, lecz również hiszpański, niemiecki, włoski i polski.
* Stworzenie poprzez stałą komunikację więzów przyjaźni, które przekroczą bariery, usuną wszelkiego rodzaju stereotypy i uprzedzenia do ludzi pochodzących z innych miejsc, kultur.
* Wzmocnienie poczucia europejskiej tożsamości.
* Umożliwienie uczniom tworzenie i realizacje własnych projektów.
* Wzbudzenie zainteresowania władz lokalnych europejskimi regionami.
* Promowanie miedzy-kulturowej edukacji nauczycieli i uczniów.
Projekt trwa 3 lata. Przewiduje on coroczną wymianę uczniów oraz nauczycieli, maksymalnie 4 uczniów i 4 nauczycieli w ciągu jednego roku. Wynika to z założeń programowych projektu Comenius oraz przyznanego grantu ze środków Unii Europejskiej. Projekt przewiduje finansowane podróży i ubezpieczenia uczniów, natomiast utrzymanie i wyżywienie zapewnia rodzina goszcząca w danym kraju partnerskim, nauczycielom natomiast pokrywa koszty utrzymania oraz koszty podróży. W ramach wymiany uczniów i nauczycieli odbywać się będą zajęcia przeprowadzane przez nauczycieli w każdym z krajów partnerskich projektu przy współudziale uczniów.
Szkolnym koordynatorem projektu polskiego jest Katarzyna Kawecka-Sikora (świetlica).
Nauczyciele zaangażowani w realizacje projektu:
Karolina Sobieszczuk (j. angielski),
Grzegorz Bolek (sztuka),
Elżbieta Mieszkowska (KOSS),
Agnieszka Kośka (j. angielski),
Magdalena Dobrogowska (n. zintegrowane),
Ewa Grabowska (n. zintegrowane),
Justyna Pieńkowska (pedagog),
Magdalena Kochanowska (informatyka).
Spotkania uczniów biorących udział w programie
Comenius - "Crossroads" odbywają się we wtorki
o godzinie 14.35-15.20 w sali nr 8.