O szkole : Dokumenty szkoly
  dnia 8/11/2010 22:30:00 (2809 odson)

Aby pobrać wybrany plik, należy kliknąć na link poniżej lub symbol spinacza powyżej.

O szkole : Stołówka
dnia 22/3/2010 21:30:00 (2313 odson)

               

Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Podkowie Leśnej

 

 1. Ze stołówki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie  oraz pracownicy szkoły.
 2. Zapisu na obiady dokonują rodzice.
 3. Miesięczną, naliczaną z góry, opłatę za obiady należy uiścić do 5-go dnia każdego miesiąca u intendenta. Intendent przyjmuje interesantów wt - pt w godz.8-14 oraz w pierwszy i drugi poniedziałek miesiąca w godz.8-17.
 4. W indywidualnych przypadkach możliwe jest przesunięcie terminu wpłaty, po wcześniejszym uzgodnieniu z intendentem.
 5. O zaległych opłatach rodzice będą informowani telefonicznie lub listownie.
 6. Odliczeń za czasową nieobecność dziecka na obiedzie dokonuje się w następnym miesiącu. Warunkiem  uwzględnienia odliczeń jest zgłoszenie nieobecności dziecka w pierwszym jej dniu do godz.9.00,osobiście u intendenta lub w sekretariacie szkoły oraz telefonicznie pod numerem 22 758  95 67.
 7. Rezygnację z obiadów zgłasza rodzic lub opiekun ucznia i reguluje opłatę do dnia rezygnacji.
 8. W przypadku wyjazdu lub wyjścia zorganizowanego nieobecność uczniów na obiedzie zgłasza nauczyciel organizujący wycieczkę na 7 dni przed jej terminem.
 9. Od godz.8.45 do godz.11.15 istnieje możliwość zakupu kanapek i napojów.
 10. Obiady wydawane są w godz.11.15-14.00. Na pierwszej przerwie 11.30 -11.50 obiad jedzą uczniowie kl.1-5 szkoły podstawowej, na drugiej przerwie 12.35-12.50 obiad jedzą uczniowie kl.6 szk. podst. i uczniowie gimnazjum., Na trzeciej przerwie jedzą obiad wszyscy, którzy  nie zjedli go na poprzednich przerwach. W szczególnych przypadkach możliwa jest zmiana w w organizacji .
 11. W czasie przerw obiadowych spożywanie posiłków nadzoruje nauczyciel.
 12. Niewłaściwe zachowanie ucznia w stołówce szkolnej zgłaszane jest rodzicom i wychowawcom.
 13. REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ zamieszczony jest na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej szkoły.

O szkole : Sekretariat
dnia 24/11/2008 20:47:57 (3000 odson)

 
Sekretariat szkoły: Urszula Kowalska

Godziny otwarcia sekretariatu:

--

Telefon: 022-758-95-67

O szkole : Kontakt
dnia 13/11/2008 20:00:42 (3910 odson)

Zespół Szkół w Podkowie Leśnej
ul. Jana Pawła II 20

05-807 Podkowa Leśna

tel. 022-758-95-67


e-mail: sekretariat@podkowa-szkola.pl
 
 

O szkole : Kalendarz roku szkolnego 2010/11
  dnia 13/11/2008 20:00:00 (4639 odson)

Kalendarz Roku Szkolnego 2010/2011

 

 

 

 

1.

 

 

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

 

1 września 2010

 

2  .

 

Zimowa przerwa świąteczna

 

23-31 grudnia 2010

 

3.

 

Ferie zimowe

 

14 - 27 lutego 2011

 

4.

 

Wiosenna przerwa świąteczna

 

21-26 kwietnia 2011

 

 

5.

 

Sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej

 

 

5 kwietnia 2011

 

 

6.

 

 

Egzamin gimnazjalny

 

a/ część humanistyczna - 12 kwietnia 2011

b/ część matematyczno-przyrodnicza - 13   kwietnia 2011

  c/ język obcy nowożytny - 14 kwietnia 2011

 

 

7.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

 

22 czerwca 2011

 

8.

 

Wakacje :)

 

 

23 czerwca 2011 - 31 sierpnia 2011

 


  

 

 

 

 

O szkole : Dzwonki
dnia 13/11/2008 19:56:43 (3072 odson)

Dzwonki:

 

08:00 - 08:45
08:55 - 09:40
09:50 - 10:35
10:45 - 11:30
11:50 - 12:35
12:50 - 13:35
13:45 - 14:30
14:35 - 15:20
15:30 - 16:15