Wyniki ewaluacji

Data 13/10/2010 12:47:04 | Temat: Ogłoszenie

         W związku z Rozporządzeniem MEN z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2009/10 zaplanowano przeprowadzenie w szkole ewaluacji wewnętrznej w odniesieniu do następujących wymagań.

 

  1. Analizuje się wyniku sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego
  2. Analizuje się efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w odniesieniu do uczniów cudzoziemskich
  3. Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowej
  4. Rodzice są partnerami szkoły. Szkoła pozyskuje i wykorzystuje opinie rodziców na temat swojej pracy. Szkoła wspiera rodziców w wychowywaniu dzieci.

 

         W załączeniu przedstawiamy wyniki przeprowadzonej ewaluacji.

 

Dyrektor Zespołu Szkół,

Elżbieta Mieszkowska

 
Ten artyku pochodzi z Zespół Szkół w Podkowie Leśnej
http://stara-strona.podkowa-szkola.pl

Link do tej wiadomoci to:
http://stara-strona.podkowa-szkola.pl/modules/news/article.php?storyid=191