Projekt edukacyjny "Nowe szanse małego ucznia"

Data 21/10/2011 16:48:03 | Temat: Ogłoszenie

Od dnia 24.10.2011 rozpoczynają się zajęcia w ramach projektu „Nowe szanse małego ucznia. Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania klas 1-3 Szkoły Podstawowej” W ramach projektu będą prowadzone następujące zajęcia:

- zajęcia logopedyczne,

- zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu,

- zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,

- gimnastyka korekcyjna,

- zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne.

Zapraszamy rodziców dzieci do zgłaszania chętnych uczniów u wychowawców klas lub koordynatora projektu. Szczegółowy harmonogram zajęć będzie dostępny od dnia 24.10.2011.

Koordynator projektu

Katarzyna Kawecka-Sikora


Ten artyku pochodzi z Zespół Szkół w Podkowie Leśnej
http://stara-strona.podkowa-szkola.pl

Link do tej wiadomoci to:
http://stara-strona.podkowa-szkola.pl/modules/news/article.php?storyid=299