8. czerwca - dzień wolny od zajęć dydaktycznych

Data 27/5/2012 22:22:42 | Temat: Ogłoszenie

Na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 05.10.2010 zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. Nr 186, poz.1245) oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Szkoły i zgody Burmistrza Miasta dzień 8 czerwca (piątek po uroczystości Bożego Ciała) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

Jednocześnie informuję, że w świetle wymienionego rozporządzenia szkoła ma obowiązek zorganizowania w tym dniu zajęć wychowawczo-opiekuńczych dla dzieci w przypadku, gdy rodzice lub opiekunowie nie mogą zapewnić im opieki.


Ten artyku pochodzi z Zespół Szkół w Podkowie Leśnej
http://stara-strona.podkowa-szkola.pl

Link do tej wiadomoci to:
http://stara-strona.podkowa-szkola.pl/modules/news/article.php?storyid=365