Budowa kortu tenisowego na terenie szkoły

Data 8/10/2012 16:20:00 | Temat: Ogłoszenie

INFORMACJA


Chcemy przekazać szerszemu gronu mieszkańców miasta uzasadnienie stanowiska Rady Rodziców i Rady Szkoły działających w Zespole Szkół w Podkowie Leśnej w sprawie budowy kortu tenisowego na terenie szkoły:

1. w konsekwencji braku całościowej koncepcji zagospodarowania terenu zielonego wokół szkoły istnieją uzasadnione obawy, że budowa kortu uniemożliwiłaby posadowienie niezbędnego szkole placu zabaw dla małych dzieci oraz małej architektury z powodu wykorzystania przez szkołę limitu zabudowania terenu biologicznie czynnego.

      2. ustawa oświatowa zakazuje szkole prowadzenia działalności komercyjnej w trakcie odbywania zajęć lekcyjnych (w tym przebywania osób trzecich na jej terenie), stąd ogólnodostępność kortu – stanowiąca jeden z warunków otrzymania funduszy – byłaby mocno dyskusyjna.


Pismo wraz ze szczegółowym uzasadnieniem stanowiska znajduje się na stronie internetowej szkoły oraz na stronie Radni Blisko: http://radniblisko.pl/index.php?link=1&id=444Rada Rodziców i Rada Szkoły


Ten artyku pochodzi z Zespół Szkół w Podkowie Leśnej
http://stara-strona.podkowa-szkola.pl

Link do tej wiadomoci to:
http://stara-strona.podkowa-szkola.pl/modules/news/article.php?storyid=388