Cele, założenia, regulamin projektu

Data 1/2/2009 13:25:23 | Temat: Comenius 1

Cele, założenia, regulamin projektu

W pracach zespołu mogą uczestniczyć uczniowie klas VI oraz klas gimnazjalnych. Podstawowe kryteria kwalifikacyjne do udziału w projekcie i wyjazdach zagranicznych:
- złożenie pisemnego zgłoszenia udziału w projekcie w jez. angielskim (Project Application Form),
- aktywny i systematyczny udział w pracach zespołu (zebraniach i imprezach organizowanych w ramach projektu),
- zaangażowanie i współpraca z innymi członkami zespołu oraz uczniami szkół partnerskich,
- wywiązywanie się z powierzonych przez koordynatora zadań do realizacji w danym roku szkolnym,
- możliwość przyjęcia (ugoszczenia) uczniów ze szkół partnerskich,
- umiejętności językowe (znajomość języka angielskiego na poziomie minimum podstawowym),
- otwartość i tolerancja w stosunku uczniów reprezentujących inną kulturę (łamanie barier kulturowych).

Zebrania zespołu odbywają się w każdą środę o godz. 14.30-15.20 w sali nr 18.
Ten artyku pochodzi z Zespół Szkół w Podkowie Leśnej
http://stara-strona.podkowa-szkola.pl

Link do tej wiadomoci to:
http://stara-strona.podkowa-szkola.pl/modules/news/article.php?storyid=47